واحد قالبسازی

 

از قابليتهاي مهم شرکت صنایع تولید آلومینیوم غدیر دماوند،برخورداري از واحد هاي طراحي، محاسبات و آناليز ساخت قالب و قالب سازي حرفه اي مي باشد. اين واحد با بكارگيري نيروهاي متخصص و عالي رتبه و استفاده از ماشن آلات مدرن در زمينه ساخت قالب توانسته است در زمينه توليد قالب های اکستروژن پيشتاز باشد و اين قابليت شرکت صنایع تولید آلومینیوم غدیر دماوند تاثير قابل توجهي در برآورده ساختن نيازها و رضايت مشتريان داشته است.