شرکت صنایع تولید آلومینیوم غدیر دماوند دارای کوره های ایجینگ و سلوشن جهت ایجاد ساختار ملکولی مناسب ،مقاوم تر کردن و بالا بردن سختی مقاطع تولید شده میباشد.

عملیات حرارتی برای تغییر خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و به ویژه متالورژیکی مواد استفاده میشود.

دلایل اجرای عملیات حرارتی روی قطعات

  • تنش‌زدایی، تنش‌های ناشی از عملیات و فرایندهای تولید
  • ریز کردن دانه‌بندی
  • افزایش مقاومت به سایش با ایجاد لایه سخت بر سطح و در عین حال افزایش مقاومت به ضربه با به‌وجود آوردن مرکز نرم‌تر در داخل قطعه
  • بهبود خواص به منظور اقتصادی کردن جایگزینی بعضی از انواع ارزان‌تربه جای انواع گران آن
  • افزایش جذب انرژی ضربه
  • بهبود خصوصیات برش در ابزار
  • بهبود خواص التریکی
  • تغییر یا بهبود خواص مغناطیسی