یکی از اصلی ترین بخش های تولید مقاطع آلومینیومی واحد اکستروژن میباشد که شرکت صنایع تولید آلومینیوم غدیر دماوند با استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک و با دقت بالا در زمینه تولید مقاطع اکسترود شده فعالیت میکند.